Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Vol:9 No:3 2011

 • HASUDER
 • Dergiler
 • Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
 • Yayınevi
  Diğer
 • ISBN-10(13)
  1304-1088
 • Yayın Tarihi
  22 Mart 2022
 • Sayfa Sayısı
  84

Kitap Hakkında

İzmir, Güzelbahçe’de koroner kalp hastalığı beş yıllık insidansı ve risk faktörleri ile ilişkisi/ The five-year incidence of coronary heart disease and its correlation with risk factors in Güzelbahçe, İzmir,

Okan Badıllıoğlu, Belgin Ünal Toğrul, Ş. Reyhan Uçku

Üniversite öğrencilerinde depresyon prevalansı ve ilişkili faktörler/ Prevalence of depression among Turkish University Students and related factors,

Osman Gunay, Fatma Akpinar, Serpil Poyrazoglu, Haci Aslaner

Müfredata eklenen bir dersin ikinci sınıf tıp öğrencilerinin kadına yönelik şiddetle ilgili bilgi ve tutumlarına etkilerinin değerlendirilmesi/ An evaluation of the effects on the knowledge and behavior of second year medical school students of a course on violence against women added to their curriculum,

H Aslı Davas Aksan , Işıl Ergin, Hür Hassoy, Raika Durusoy, Meltem Çiçeklioğlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 0-5 yaşları arasındaki çocukların büyüme  ve psikomotor gelişimine mevsimlik tarım işçiliğinin etkisi/ The Effects of migratory seasonal farmwork on psychomotor development and growth among children ages 0-5 years in Southeastern Anatolia,

Zeynep Simsek, Ibrahim Koruk

Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin evlilik dışı cinsel ilişki, istemli düşükler ve kontraseptif kullanımı konusundaki görüşleri / Opinions of Health College Students on Premarital Sex, Induced Abortions and Contraceptive Use of Young People,

Burcu Tokuç, Ufuk Berberoğlu, Gamze V. Saraçoğlu, Ülfiye Çelikkalp

Mersin ilinde görev yapan hekimlerin meslek örgütüyle ilişkileri ve beklentileri/ The involvement of physicians in their professional organization and their expectations, Mersin,

A.Öner Kurt, Gülçin Yapıcı, Tayyar Şaşmaz, Metin Uzabacı, Aksel Tol, İ.Hakkı Bozgedik, Güliz Öztürk

Son Eklenen Kitaplar

Kitlesel Afetlerde Temel ...
 • İstanbul Tabip Odası
 • 2024
 • Olağan Dışı Durumlar/Afetler
 • İncele
Kitlesel Afetlerde Temel ...
 • İstanbul Tabip Odası
 • 2024
 • Olağan Dışı Durumlar/Afetler
 • İncele
7. Uluslararası 25. Ulusa...
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
 • 2023
 • Ulusal Halk Sağlığı Kongreleri
 • Uluslararası Halk Sağlığı Kongreleri
 • İncele
Çevre ve İş Sağlığında Öz...
 • Ferruh Niyazi Ayoğlu
 • 2023
Afetler ve Halk Sağlığı
 • Prof. Dr. Pınar Okyay
 • Uzm. Dr. Eray ÖNTAŞ
 • 2023
 • Olağan Dışı Durumlar/Afetler
 • İncele
Sürdürülebilir Kalkınma v...
 • Prof.Dr. Zafer ÖZTEK
 • 2023
Anne Ölümlerine Yeniden B...
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
 • 2023
 • Üreme/Kadın Sağlığı
 • İncele
6 Şubat 2023 Depremleri İ...
 • Alp ERGÖR
 • Türkan Günay
 • Şeyma Karaketir
 • Songül Beycur Işık
 • Gökçe Hazar Otçu
 • Ceren Önder Kutlu
 • Bülent Kılıç
 • Tacettin İnandı
 • Sevil Turhan
 • 2023
;