Hakkımızda

Halk Sağlığı Okulu kar amacı gütmeyen, gönüllülüğe dayalı halk sağlığı alanındaki eğitimlere katkı sunmayı amaçlayan, Halk Sağlığı Uzmanları Derneğinin öncülüğünü yaptığı, halk sağlığı anabilim dalları ve ilgili kamu kurumlarının desteğini almayı hedefleyen bir okuldur.

 

Okulun temel amacı halk sağlığı yüksek lisans, uzmanlık ve doktora eğitimlerine destek olmak, fırsat eşitliği yaratmaktır. Okul bu kapsamda özellikle Türkiye adresli raporların, kongre ve sempozyum kitaplarını içeren bir sağlığı e-kütüphane bulundurmaktadır.

 

Bunun yanısıra şimdilik daha çok https://kurs.halksagligiokulu.org adresinde online kurslar düzenlemektedir. Kurslarımız içini video çekimleri stüdyo ortamında değil, online canlı salonlar üzerinden ve farklı ortamlarda gerçekleşmektedir. Okulumuz geniş bir halk sağlığı eğitimci kadrosuna sahiptir. Kurslar sürdürülebilirlik ve nitelik artışı sağlayabilmek için düşük bir ücret karşılığında yapılmaktadır.

 

Yine her Çarşamba canlı bir webiner etkinliği yaparak kayıt yapmakta ve daha sonra Kanal HASUDER altında sunmaktadır.


Etkinliklerimizde mükemmel olmayı değil, iyi olmayı hedefliyoruz. Sınırlı ekonomik kaynaklarla iyi işler çıkarmak temel stratejimizdir.

;