Okul Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Tacettin İnandı

Yürütme Kurulu Başkanı

 

İlk öğrenimini Andırın/Akçakoyunlu Köyünde, ortaokulu Mersin ve Bandırma’da, liseyi Balıkesir’de okudu. Erciyes Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. İki yıl Şanlıurfa’da zorunlu hizmet yaptı, Çukurova Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimi aldı. Atatürk Üniversitesinde 1996-2004 yıllarında görev yaptı. 2003 yılında doçent, 2014 Yılında profesör oldu. Halen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesidir. 

 

Başlıca çocuk sağlığı, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, üreme sağlığı, toplum ruh sağlığı ve tütün kullanımı olmak üzere halk sağlığının farklı konularında 2500‘nin üzerinde atıf alan 150’den fazla yayını bulunmaktadır. Hatay Tabip Odası, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Hatay Üniversite Öğretim Elemanları Derneği Başkanlığı, Defne Kent Konseyi Genel Sekreterliği ve Hatay Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

 

 

 

 

Prof. Dr. Hatice Şahin

Yürütme Kurulu Üyesi

 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Menemen I Nolu sağlık ocağında ve İzmir Atatürk Devlet Hastanesi’nde acil serviste pratisyen hekim olarak çalıştı. 
Halk Sağlığı Uzmanlığını 1999 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan aldı. Uzman olduktan sonra Ege Üniversitesi İlaç Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Merkezi’nde Farmakoepidemiyoloji Birimini kurdu ve Farmakovijilans (ilaç yan etkilerinin izlenmesi) çalışmalarını başlattı. 
 
2000 yılından beri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2002-2004 yıllarında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans yaptı. 2008-2016 yılları arasında yılında Ege Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi (Engelsiz Ege) Birimini kurdu ve 2016 yılına kadar koordinatörlüğünü yürüttü. Halen Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. Tıp Fakültesinde eğitimle ilgili pek çok komisyonda görevlidir. Tıp Dekanları konseyi tarafından desteklenen Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2020’i geliştiren ekip üyelerinden biridir. 


Tıp Eğitimi Temel Alanından ve Halk Sağlığı Temel Alanından olmak üzere iki alanda Doçentlik ünvanına sahiptir.  
Eğitim programı geliştirme, mezuniyet sonrası eğitim, sürekli eğitim ve sürekli mesleksel gelişim, özel çalışma modülleri, epidemiyoloji, istatistik ve engellilik çalışma alanlarıdır. Uzmanlık derneklerine araştırma planlaması ve istatistik eğitimleri vermektedir.

 

 

 

Prof. Dr. Burçu Tokuç

Yürütme Kurulu Üyesi

 

1967 Çamardı - Niğde doğumludur, 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Halk Sağlığı Doktora eğitimini Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden tamamlamıştır. 2004-2019 arası 15 yıl Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında görev yapmış, 2020 başından bu yana Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapmaktadır. 


Çocuk Sağlığı, Kadın sağlığı, İşçi Sağlığı, Sağlık Eğitimi ve Sağlık Yönetimi başta olmak üzere Halk Sağlığının her alanında çok sayıda çalışmaları bulunmaktadır. 2020 Yılından bu yana TÜBİTAK Danışma Kurulu’nda çalışmaktadır. 

 

2014-2018 yılları arasında 2 yıl Genel Sekreter olmak üzere Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. TTB Halk Sağlığı Kolu’nda çalışmıştır, halen Tekirdağ Tabip Odası Onur Kurulu Başkanıdır. 
Evli ve 1 kız çocuk annesidir.

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Beyhan Cengiz Özyurt

Yürütme Kurulu Üyesi

 

1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden  mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2004 yılında tamamladı. 2004-2011 yılları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığında uzman hekim, 2011'den itibaren öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgilendiği temel konular, okul sağlığı,  bağımlılık,  yaşlı sağlığı, kadın ve üreme sağlığıdır.

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. O. Alp Ergör

Yürütme Kurulu Üyesi

 

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, devlet hizmet yükümlülüğü tamamlayıp çeşitli kamu kurumlarında birinci basamak sağlık hizmet sunumunda çalıştı. İş sağlığı doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 1997 yılında Prof. Dr. Nazmi Bilir’in danışmanlığında yaptığı tezle aldı. İş Teftiş Kurul Başkanlığı, Ankara Grup Başkanlığında iş müfettişi olarak görev yaptı. TTB İş Sağlığı Kolu ve Ankara Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyonlarında yer aldı, bu süreçte Prof. Dr. İsmail Topuzoğlu, Dr. Bülent Piyal, Prof. Dr. Gürhan Fişek, Dr. Engin Tonguç gibi alanın en önemli isimleri ile çalışma olanağı buldu.

 

Akademisyen olarak çalışmaya 1998 yılında DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında başladı. Üniversitede yürütülen “iş sağlığı ve güvenliği” ile ilgili mezuniyet sonrası programlarda görev alıyor. DEÜ Hastanesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin ve DEÜ İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezinin (İSAMER) kuruluşunda ve izleyen süreçte çalışmalarında yer aldı ve çalışmayı sürdürüyor. İzmir Tabip Odası Onur Kurulu üyeliği yaptı. 2013-17 arasında International Comission on Occupational Health (ICOH) ülke sekreterliğini yürüttü. 2010-14 arasında HASUDER Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. HASUDER WEBİNER ekibinin ve Halk Sağlığı Okulu’nun çalışmalarında görev alıyor. HASUDER İş Sağlığı Çalışma Grubunun üyesi. Evli, ikiz oğulları ve kedisi (kızı) var. 2011’den günümüze, her gün çıkan bir fanzinin mutfağında çalışıyor.

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat Aysin

Yürütme Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2008 yılında mezun olduktan sonra Kütahya Aslanapa Merkez Sağlık Ocağı ve B tipi 112 istasyonunda bir yıl süre ile görev yaptı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 2009 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başlayıp, 2014’te uzmanlık ünvanını aldı. İzmir Bornova ve Kemalpaşa Toplum Sağlığı Merkezleri’nde yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra DHY kapsamında Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü kadrosuna atanıp bir yıl süre ile görev yaptı. 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Epidemiyoloji yandal uzmanlık eğitimine başlayıp 2019’da süreci tamamladı ve sonrasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı. 2023 yılı itibariyle Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Biyoistatistik, epidemiyoloji, bulaşıcı hastalıklar ve çevre sağlığı temel çalışma alanlarıdır.

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Osman KURT

Yürütme Kurulu Üyesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 2015 senesinde mezun olduktan sonra Siirt ve İzmir’de Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini yaptı. Halk Sağlığı Uzmanlığını 2021 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan aldı. Uzman olduktan sonra Devlet Hizmet Yükümlülüğü için Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü’ne atandı ve yaklaşık 2,5 yıl burada çalıştı. Şu an İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Küçük Biçer

Yürütme Kurulu Üyesi

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından 2014 yılında uzmanlık derecesini almıştır. Devlet hizmet yükümlülüğünü tamamladıktan sonra 2016 yılında Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında akademisyen olarak görevine başlamıştır. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde görev yapmıştır. 2018 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalında görev yapmaktadır. 2021 yılından bu yana TUKMOS-Halk Sağlığı komisyonunda ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulunda çalışmalarına devam etmektedir.

 


Çocuk sağlığı, sağlık bilişimi, tıp eğitimi, kadın sağlığı, tütün, kronik hastalıklar ve halk sağlığı-medya-iletişim çalışma alanlarıdır. Evli ve bir kızı vardır. 2010 yılından bu yana ECPAT-Türkiye’de çocuğun cinsel ve ticari sömürüsünün önlenmesi konusunda gönüllü olarak çalışmalar yürütmektedir.

 

;