Tarihsel Bakışla Türkiye'de Halk Sağlığı

 • Prof. Dr. Pınar Okyay
 • Prof.Dr. Zafer ÖZTEK
 • Prof. Dr. Necati DEDEOĞLU
 • Sağlık Yönetimi ve Sağlık Politikaları
 • Yayınevi
  HASUDER
 • ISBN-10(13)
  978-605-66954-6-9
 • Yayın Tarihi
  01 Ocak 2018
 • Sayfa Sayısı

Kitap Hakkında

 Değerli Okuyucular,
Tarihsel Bakışla Türkiye’de Halk Sağlığı kitabı, halk sağlığı alanındaki çabaların, kazanılmış başarıların zamana
yenilmesinin engellenmesi fikriyle doğmuştur. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu, ülkemizde
halk sağlığı alanında yapılanları, başarı öykülerini görünür kılmak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için bu eserin hazırlanmasına karar vermiştir. Bu kararımızı paylaştığımız hocalarımız, Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, Prof. Dr. Zafer Öztek ve
Prof. Dr. Pınar Okyay kitabın editörlüğünü kabul ederek bu önemli eserin ortaya çıkmasını sağlamışlardır.
Bu kitap, alanında söz sahibi pek çok bilim insanının ortak ürünüdür. Bu yanıyla da derneğimizin çok değerli
eserleri arasında yer alacaktır.
Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana sağlık alanında yapılan pek çok çalışmanın ardındaki emeği bu vesile
ile görünür kılmak ve genç halk sağlıkçıların yolunu aydınlatmasını sağlamak en büyük mutluluğumuzdur.
Emek veren herkese minnettarız.
 

Son Eklenen Kitaplar

Kitlesel Afetlerde Temel ...
 • İstanbul Tabip Odası
 • 2024
 • Olağan Dışı Durumlar/Afetler
 • İncele
Kitlesel Afetlerde Temel ...
 • İstanbul Tabip Odası
 • 2024
 • Olağan Dışı Durumlar/Afetler
 • İncele
7. Uluslararası 25. Ulusa...
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
 • 2023
 • Ulusal Halk Sağlığı Kongreleri
 • Uluslararası Halk Sağlığı Kongreleri
 • İncele
Çevre ve İş Sağlığında Öz...
 • Ferruh Niyazi Ayoğlu
 • 2023
Afetler ve Halk Sağlığı
 • Prof. Dr. Pınar Okyay
 • Uzm. Dr. Eray ÖNTAŞ
 • 2023
 • Olağan Dışı Durumlar/Afetler
 • İncele
Sürdürülebilir Kalkınma v...
 • Prof.Dr. Zafer ÖZTEK
 • 2023
Anne Ölümlerine Yeniden B...
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
 • 2023
 • Üreme/Kadın Sağlığı
 • İncele
6 Şubat 2023 Depremleri İ...
 • Alp ERGÖR
 • Türkan Günay
 • Şeyma Karaketir
 • Songül Beycur Işık
 • Gökçe Hazar Otçu
 • Ceren Önder Kutlu
 • Bülent Kılıç
 • Tacettin İnandı
 • Sevil Turhan
 • 2023
;