Kara Rapor 2022 - Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

 • Temiz Hava Hakkı Platformu
 • Çevre Sağlığı
 • Yayınevi
  Temiz Hava Hakkı Platformu
 • ISBN-10(13)
 • Yayın Tarihi
  24 Mart 2023
 • Sayfa Sayısı
  108

Kitap Hakkında

Günümüzde dünya genelinde özellikle sanayileşmenin ve kentleşmenin
hızla artış gösterdiği ve yoğun olduğu bölgelerde, insan sağlığının birincil
çevresel belirleyicisi hava kalitesidir. Türkiye’de ise hava kirliliği, erken
ölümlere ve kronik hastalıklara yol açan en önemli çevresel etkendir. Bu
nedenle hava kalitesinin düzenli izlenmesi ve kirliliğin engellenmesi sadece
çevre politikaları açısından değil, halk sağlığı açısından da yaşamsal öneme
sahiptir.
Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) 2015 yılından beri, Türkiye’deki hava
kalitesi yönetimi politikalarını ve uygulamalarını takip etmekte; ulusal
politikaların uluslararası en iyi uygulamalar düzeyine taşınmasını ve
sağlık politikaları ile bütünleşik olarak ele alınmalarını sağlamak amacıyla
çalışmaktadır. 15 sağlık, çevre ve iklim örgütünün oluşturduğu Platform, hava
kirliliğine dair kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla bilimsel bilgiyi
halkla buluşturan nitelikte çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların en
önemlisi, her yıl düzenli olarak yayınlanan ve ülke genelinde bir önceki
yıl deneyimlenen hava kalitesinin ve hava kalitesi izleme çalışmalarının
incelendiği; uluslararası ve ulusal düzeyde mevzuat ve politikaların
değerlendirildiği Kara Rapor çalışmasıdır. Kara Rapor kapsamında
başta fosil yakıtların terk edilmesi olmak üzere Türkiye için hava kalitesini
iyileştirmeye yönelik somut politika önerileri de getirilmektedir.

Son Eklenen Kitaplar

Kitlesel Afetlerde Temel ...
 • İstanbul Tabip Odası
 • 2024
 • Olağan Dışı Durumlar/Afetler
 • İncele
Kitlesel Afetlerde Temel ...
 • İstanbul Tabip Odası
 • 2024
 • Olağan Dışı Durumlar/Afetler
 • İncele
7. Uluslararası 25. Ulusa...
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
 • 2023
 • Ulusal Halk Sağlığı Kongreleri
 • Uluslararası Halk Sağlığı Kongreleri
 • İncele
Çevre ve İş Sağlığında Öz...
 • Ferruh Niyazi Ayoğlu
 • 2023
Afetler ve Halk Sağlığı
 • Prof. Dr. Pınar Okyay
 • Uzm. Dr. Eray ÖNTAŞ
 • 2023
 • Olağan Dışı Durumlar/Afetler
 • İncele
Sürdürülebilir Kalkınma v...
 • Prof.Dr. Zafer ÖZTEK
 • 2023
Anne Ölümlerine Yeniden B...
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
 • 2023
 • Üreme/Kadın Sağlığı
 • İncele
6 Şubat 2023 Depremleri İ...
 • Alp ERGÖR
 • Türkan Günay
 • Şeyma Karaketir
 • Songül Beycur Işık
 • Gökçe Hazar Otçu
 • Ceren Önder Kutlu
 • Bülent Kılıç
 • Tacettin İnandı
 • Sevil Turhan
 • 2023
;