İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri İçin İşyerinde Yönerge Yazım Klavuzu

 • Alp ERGÖR
 • Ahmet Can Bilgin
 • İş Sağlığı
 • Yayınevi
  HASUDER
 • ISBN-10(13)
  978-605-72861-0-9
 • Yayın Tarihi
  01 Kasım 2022
 • Sayfa Sayısı
  40

Kitap Hakkında

Değerli Okuyucular,
İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri İçin İş Yerinde Yönerge Yazım Kılavuzu kitapçığını siz değerli halk sağlığı profesyonelleriyle buluşturmaktan ötürü çok mutluyuz. Çalışma yaşamı kuşkusuz hepimizin gündelik yaşamının en önemli zamanını kapsıyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere hepimiz yaptığımız işten kaynaklanan değişik risklere maruz
kalıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusu halk sağlığı içinde hem tarihsel olarak hem de politik olarak uzun zamandır önemini koruyor ve giderek artırıyor. Ayrıca gündelik pratikte iş yerleri sağlık hizmetlerinin sunumu açısından yeterli olanaklara sahip olmayan ve zaman zaman da çok tehlikeli ve kaotik bir ortam özelliğini barındırma riskini taşıyor. Yaralanma ve
hastalık gibi somut sonuçlarla ortaya çıkan sorunlar zaman zaman kuralların yeterince bilinmemesi, yazılı olmaması ya da benimsenmemesi gibi nedenlerle bir arada oluyor. Kuşkusuz bu durum iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri için iş yerinde açık ve anlaşılır yönergelerin (yasa, tüzük, yönetmelik gibi yasal düzenlemeler veya herhangi bir konuda
izlenecek yolu ayrıntılarıyla anlatan yazılı direktiflerin ve kuralların tümü) yazımı gibi bir konuyu da gündeme getiriyor hatta zorunlu kılıyor. Çünkü birçok konu mevzuatta yer almakla birlikte özellikle uygulamayla ilgili ayrıntılar ve yazılı talimatlar yetersiz kalabiliyor. Bu durumda iş sağlığı ve güvenliği sorumlusunun da bu açığı kapatması gerekiyor. İşte bu
kılavuz bu alanda yazılacak yönergelerin hazırlanması konusunda biz halk sağlığı profesyonellerine eşsiz bir kolaylık sağlıyor.
Bu kılavuzun iki değerli yazarı Dr. Ahmet Can Bilgin ve Dr. O. Alp Ergör’ü kutluyor, halk sağlığı uzmanları camiasına yararlı olmasını diliyoruz.
HASUDER Yönetim Kurulu
 

Son Eklenen Kitaplar

Kara Rapor 2022 - Hava Ki...
 • Temiz Hava Hakkı Platformu
 • 2023
MUĞLA İLİ SAĞLIK EVLERİ H...
 • Mustafa Nuri Ceyhan
 • Bahadır Dede
 • Sakine Yeniçeri
 • 2014
 • Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi
 • İncele
ÇEVRE ve İŞ SAĞLIĞINDA ÖZ...
 • HASUDER
 • 2023
Çevrim İçi Eğitimler/ Top...
 • Su Ceren KESKİN SINDIR
 • Prof. Dr. Pınar Okyay
 • Aylin SÖNMEZ GÜN
 • 2023
 • Tıp Eğitimi
 • Kitaplar
 • Etik
 • İncele
6 Şubat Depremleri Hatay ...
 • HASUDER
 • 2023
 • Olağan Dışı Durumlar/Afetler
 • İncele
6. Uluslarası - 24. Ulusa...
 • HASUDER
 • 2022
 • Ulusal Halk Sağlığı Kongreleri
 • İncele
İstatistiklerle Çocuk 202...
 • Türkiye İstatistik Kurumu
 • 2022
GÖRÜNMEYENİ GÖRÜNÜR KILMA...
 • Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Çalışma Grubu
 • 2022
;